Heavy rain causes waterlogging in Yongji, China's Jilin

Source:Xinhuanet Editor:Dong Zhaohui 2017-07-14


Vehicles are damaged by flood water in Yongji County, northeast China's Jilin Province, July 14, 2017. Heavy rain caused waterlogging in Yongji County from July 13 to 14. (Xinhua/Xu Chang)

Pre 1 2 3 4 5 Next

loading...