Central Military Commission of Communist Party of China


Chairman


Xi Jinping
Vice Chairmen


Fan Changlong


Xu Qiliang
Members
Chang Wanquan
Fang Fenghui
Zhang Yang

Zhao Keshi
Zhang Youxia
Wu Shengli
Ma Xiaotian
Wei Fenghe